Nam Du island - Tôi yêu biển xanh mây trắng của tôi....

Tôi đến Nam Du vào tết âm lịch mùa xuân 2015, ở đây không có một ngôi nhà nào cao vượt quá 3 tầng, mọi thứ ở đây đơn giản, nhưng biển trời ở đây lại đẹp không tả xiết. Năm đó con đường chạy vòng quanh núi vừa mới làm xong và rất vắng, có rất nhiều đoạn dốc khi đi đến cứ ngỡ mình đang lên đến thiên đàng....


I visited Nam Du in Lunar New Year 2015, and there was no house having more than 2 floors at that moment. Everything here is very simple except the so beautiful landscapes. That year the road surrounding the island was completed and not many people in that circulation. when walking on that road, sometimes I thought I nearly come to the heaven :))

Con đường trên đảo Nam Du một buổi sáng mùa xuân:

Related Posts

See All
Follow us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Instagram Social Icon
Tin mới