Rừng thông dốc em đứng một mình.....

Rừng thông vẫn rì rào mà rừng thông nào biết Con đường vẫn quanh co mà con đường thờ ơ Chỉ có bông hoa cỏ ven đường nơi em vừa đứng Còn rưng rưng giữ lại...một giọt sương.....

Related Posts

See All
Follow us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Instagram Social Icon
Tin mới