Anh còn nợ em...

14.06.2017

Anh còn nợ em, chim về núi nhạn.

Trời mờ mưa đêm, trời mờ mưa đêm.

Anh còn nợ em, nụ hôn vội vàng.

Nụ hôn vội vàng, nắng chói qua song...

1/7

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Instagram Social Icon
Tin mới
Please reload

Tìm kiếm
Please reload

Tin liên quan
Please reload