Anh còn nợ em...

Anh còn nợ em, chim về núi nhạn.

Trời mờ mưa đêm, trời mờ mưa đêm.

Anh còn nợ em, nụ hôn vội vàng.

Nụ hôn vội vàng, nắng chói qua song...

Related Posts

See All
Follow us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Instagram Social Icon
Tin mới