Chuyện cây táo gai

Một cây táo gai lặng lẽ nở hoa cuối ngõ.....

Người vá trời lấp bể.

Kẻ đắp luỹ xây thành.

Ta chỉ là chiếc lá.

Việc của mình là xanh.....

Related Posts

See All
Follow us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Instagram Social Icon
Tin mới