Chuyện cây táo gai

Một cây táo gai lặng lẽ nở hoa cuối ngõ.....

Người vá trời lấp bể.

Kẻ đắp luỹ xây thành.

Ta chỉ là chiếc lá.

Việc của mình là xanh.....

Follow us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Instagram Social Icon
Tin mới
Tìm kiếm
Tin liên quan