Hoa Bằng Lăng


Tím một góc phố

Tím một khoảng trời

Nghe mùa hạ đến

Hay còn xa xôi?...

Related Posts

See All
Follow us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square