Hoa Bằng Lăng


Tím một góc phố

Tím một khoảng trời

Nghe mùa hạ đến

Hay còn xa xôi?...

Follow us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Instagram Social Icon
Tin mới
Tìm kiếm
Tin liên quan