Vườn hồng cho em

Nụ hồng thứ mấy, dưới bước chân em đi qua ? Cuộc tình thứ mấy, đến lúc em trao cho ta Làm người khách cuối, tiễn bước em trên sân ga Để dấu yêu kia phôi pha Đành thôi từ đây cách xa....

Related Posts

See All
Follow us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Instagram Social Icon
Tin mới