Về lại chốn cũ

Một hôm áo trắng về chốn cũ

Trời vẫn trong veo, má vẫn hồng

Có nàng cắn tóc bâng khuâng hỏi

Có gặp người quen năm ngoái không?

Related Posts

See All
Follow us