Sáng chủ nhật của cây

03.07.2017

Tháng sáu chờ ngoài cửa sổ.... trời mưa.

Ngoài cửa sổ trời cứ mưa, mưa mãi.

Suốt mùa hè tôi tưởng gặp tình yêu.

Nhưng tình yêu đi ngang, không dừng lại...

1/5

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Instagram Social Icon
Tin mới
Please reload

Tìm kiếm
Please reload

Tin liên quan
Please reload