Sáng chủ nhật của cây

Tháng sáu chờ ngoài cửa sổ.... trời mưa.

Ngoài cửa sổ trời cứ mưa, mưa mãi.

Suốt mùa hè tôi tưởng gặp tình yêu.

Nhưng tình yêu đi ngang, không dừng lại...

Related Posts

See All
Follow us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Instagram Social Icon
Tin mới