Đại Nội Huế

Đại Nội Huế, di sản văn hóa đã được UNESCO công nhận, là kinh thành của vua nhà Nguyễn, những đời vua cuối cùng của Việt Nam. Đại Nội Huế được hiểu là Hoàng Thành và Tử Cấm Thành gộp chung gọi là Đại Nội.


Hue Citadel, the recognized cultural heritage, is the citadel of the Nguyen emperor, the last kings of Vietnam. Hue Citadel is understood to be the Imperial Wall and the Forbidden City together called Citadel.


Hoàng Thành là vòng thành thứ hai bên trong Kinh thành Huế để bảo vệ cung điện của triều đình cũng như các miếu thờ tổ tiên nhà Nguyễn và bảo vệ Tử Cấm Thành. Hoàng Thành mỗi bề khoảng 600 mét, xây bằng gạch, cao 4m, dày 1mét xung quanh có hào bảo vệ, với 4 cửa. Cửa chính là Ngọ Môn (phía Nam), phía đông là cửa Hiển Nhơn, phía Tây có cửa Chương Đức, phía bắc có cửa Hòa Bình. Các cầu và hồ được đào chung quanh phía ngoài thành đều có tên Kim Thủy.


Ngọ Môn là cổng lớn nhất chỉ dành riêng cho vua đi lại hoặc khi tiếp các sứ thần. Cổng này có hai phần kết cấu, phần đài (hay gọi là phần cổng) và phần lầu gọi là Lầu Ngũ Phụng phía trên đài. Lối đi chính giữa của cổng gọi là Ngọ Môn, lối đi hai bên là Tả Dịch Môn và Hữu Dịch Môn dành cho binh lính và voi ngựa theo hầu. Trên đài Ngũ Phụng được trang trí rất nhiều chim phụng khiến tòa lầu trở nên thanh thoát nhẹ nhàng.


Từ năm 2017, Ngọ Môn đã được trùng tu trở nên đẹp hơn rất nhiều. Trước đây, do cửa này hư hỏng này nên chỉ có phần lối đi chính, 2 tòa lầu 2 bên còn khuyết. thiếu đi sự uy nghi. Cửa Ngọ Môn cũng là nơi chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử của triều đại nhà Nguyễn và cũng tại nơi đây, ngày 25/8/1945, vua Bảo Đại vị vua cuối cùng của Việt Nam đã đọc Tuyên ngôn Thoái vị và trao quyền lại cho chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa.


Qua cửa Ngọ Môn dẫn đến sân chầu và điện Thái Hòa, nơi mà dọc theo hành làng bên trong di tích Tử Cấm Thành còn treo rất nhiều những bức ảnh từ thời xa xưa chụp những buổi chầu của quan lại đương thời. Điện Thái Hòa là nơi đăng quang của 13 vua triều Nguyễn từ Gia Long đến Bảo Đại, từng được coi là trung tâm của đất nước.


Điện Thái Hòa là biểu trưng quyền lực của Hoàng triều Nguyễn. Điện, cùng với sân chầu, là địa điểm được dùng cho các buổi triều nghi quan trọng của triều đình như: lễ Đăng Quang, sinh nhật vua, những buổi đón tiếp sứ thần chính thức và các buổi đại triều được tổ chức 2 lần vào ngày mồng 1 và 15 âm lịch hàng tháng. Vào những dịp này, nhà vua ngồi trên ngai vàng. Chỉ các quan Tứ trụ và những hoàng thân quốc thích của nhà vua mới được phép vào điện diện kiến. Các quan khác có mặt đông đủ và đứng xếp hàng ở sân Đại triều theo cấp bậc và thứ hạng từ nhất phẩm đến cửu phẩm, quan văn đứng bên trái, quan võ đứng bên phải. Tất cả các vị trí đều được đánh dấu trên hai dãy đá đặt trước sân chầu.


Tử Cấm Thành có vị trí sau lưng điện Thái Hòa, là trung tâm sinh hoạt hàng ngày của vua và hoàng gia triều Nguyễn. The