Chùa Thiên Mụ

Là một trong những ngôi chùa cổ xưa nhất của miền trong, được xây cất từ năm 1601, chùa Thiên Mụ nằm trên ngọn đồi Hà Khê bên dòng sông Hương, gắn liền với kinh đô nhà Nguyễn từ đời chúa Nguyễn Hoàng, vị chúa nguyễn đầu tiên khởi nghiệp.


Thiên Mụ đã từng là một ngôi chùa lớn và đẹp, là nơi quan trọng của Phật giáo dưới triều Nguyễn. Nhưng sau khi trải qua các biến cố hiện nay nhiều công trình của chùa đã biến mất. Chùa gắn nhiều với lịch sử nhà Nguyễn, cũng từng là nơi quân Tây Sơn dùng làm đàn Tế Đất.


Ban đầu chùa được gọi tên là chùa Thiên Mụ, do chúa Nguyễn Hoàng một lần đi dọc bờ sông Hương về phía đầu nguồn đã gặp ngọn đồi Hà Khê bên dòng sông Hương có hình thế phong thủy đẹp, lại nghe người dân nói thường có một bà lão mặc áo đỏ quần lục tiên đoán về một vị chân chúa đến lập chùa để tụ linh khí, làm bền long mạch. Vì vậy chúa Nguyễn Hoàng đã lập chùa ở đây và lấy tên là Thiên Mụ Sơn. Về sau vua Tự Đức do không có con đến đây cầu khấn, vì chữ "Thiên" sợ phạm húy đến Trời nên đổi lại là "Linh Mụ", do vậy sau này chùa có cả 2 tên là Thiên Mụ và Linh Mụ.


Chùa Thiên Mụ nằm ngay cạnh lối đường đi xe máy ô tô vẫn chạy qua hàng ngày. Vì vậy khi lên lối chùa cần phải chú ý nhìn phương tiện lại qua. Cổng chùa hướng ra phía sông Hương nơi các thuyền rồng đưa khách đến thăm theo đường thủy. Người ta cũng có thể đi đường bộ theo con đường dọc sông để đến chùa.


Trước chùa là Tháp Phước Duyên, trước đây gọi tên là tháp Từ Nhân. Đây là một biểu tượng nổi tiếng gắn với chùa Thiên Mụ mà ai đến đây cũng cố chụp một bức hình cùng với tháp. Tòa tháp 7 tầng này được xây dựng bởi vua Thiệu Trị theo ý tưởng từ đời vua Minh Mạng, mỗi tầng đều thờ tượng Phật, bên trong có cầu thang hình xoắn ốc dẫn lên trên đỉnh. Trước đây trên đỉnh có tượng phật bằng vàng.


Hai bên tháp có hai nhà tứ giác đặt hai tấm bia đời Thiệu Trị. Phía sau tháp Phước Duyên là hai nhà lục giác, một nhà để bia và một nhà để quả chuông Đại Hồng Chung đúc thời chúa Quốc.


Cổng Tam quan của chùa dẫn đến chính điện. Phía trước cổng Tam Quan có dựng 1 chiếc bia của vua Khải Định. Chính cổng gọi là Trung Quan, bên trái là Không Quan, bên phải là Giả Quan với các bức tượng Kim Cang Hộ Pháp. Bên trên cổng là lầu trống và lầu chuông. Qua cổng Tam quan này sẽ dẫn thẳng đến điện Đại Hùng.