Monday, May 27, 2019

Hội Lim - lễ hội đặc sắc của người Quan họ, cũng là một lễ hội lớn của miền Bắc hàng năm được tổ chứ...

Sunday, May 13, 2018

Bắc Ninh, từ lâu vốn nổi tiếng bởi những di tích chùa chiền, các đình làng cổ. Phía bên kia sông Đuố...

Sunday, May 13, 2018

Nếu bạn đã từng một lần đi dọc theo đê sông Đuống, bạn sẽ gặp rất nhiều những di tích văn hóa của Bắ...

Sunday, May 13, 2018

Tranh Đông Hồ, dấu ấn của một thời đã đi qua, nhưng hình ảnh của nó còn mãi và vẫn được gìn giữ tron...

Please reload