August 31, 2017

Đại Nội Huế, di sản văn hóa đã được UNESCO công nhận, là kinh thành của vua nhà Nguyễn, những đời vua cuối cùng của Việt Nam. Đại Nội Huế được hiểu là Hoàng Thành và Tử Cấm Thành gộp chung gọi là Đại...

Please reload

Hội Lim - lễ hội đặc sắc của người Quan họ, cũng là một lễ hội lớn của miền Bắc hàng năm được tổ chức ở khu vực núi Lim, Tiên Du, Bắc Ninh trong 2 ngà...

Làng Hương Canh thuộc huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, nơi từng nổi tiếng với nghề gốm đã từng được lưu truyền trong ca dao "Sứ Móng Cái, vại Hương C...

Dưới những rặng núi đá vôi, xưa kia vốn là những bức tường thành che chở cho cố đô Hoa Lư, các con sông Hoàng Long, sông Chanh và sông Bến Đang đã hợp...

Please reload