“Tôi thích cảm giác được là kẻ vô danh trong một thành phố xa lạ.” – Bill Bryson