Sunday, May 27, 2018

Cần Thơ với hệ thống kênh rạch vô cùng dày đặc bởi vị trí nằm ở phụ lưu 2 con sông lớn là sông Hậu v...

Sunday, May 27, 2018

Bến Ninh Kiều, nơi ngã ba sông Hậu và sông Cần Thơ gặp nhau, nơi bắt đầu của những chuyến đò đón du...

Please reload