Tuesday, October 16, 2018

Đền Hùng là đền thờ các vua Hùng nằm trên núi Nghĩa Lĩnh của Việt Trì, Phú Thọ. Quần thể di tích nằm...

Saturday, May 12, 2018

Những ai đã ghé qua mảnh đất trung du đầy lá cọ của Phú Thọ, chắc hẳn đều biết đến món thịt chua Tha...

Please reload