Monday, October 15, 2018

Chùa Chén Kiểu hay còn gọi là chùa Sro Loun (theo tiếng Chăm) là một ngôi chùa cổ độc đáo của người...

Please reload