Hang Luồn

Hang Luồn là một điểm du lịch nổi tiếng của Vịnh Hạ Long. Nằm gần hòn Con Rùa, đây là một thung nước khép kín bên trong một vòm hang khá rộng, như một hồ nước xanh ngắt phẳng lặng xinh